DJ
song:
artist:
VIDEOS
เจ็บไม่จำ - O-PAVEE
Oct 18, 2019 | ดู 1,461 ครั้ง

ทำตัวเองให้เจ็บอีกแล้ว
ยอมให้เขาหลอกกันอีกแล้วหัวใจ
มองตาเธอเจ็บปวดทุกครั้ง
มีบางคนซ่อนอยู่ในนั้นใช่ไหม

* เมื่อไรนะ หัวใจฉัน จะเข้าใจสิ่งที่เจอ
แม้เธอทำร้าย ขนาดนี้ แต่หัวใจรักเพียงแค่เธอ

** เจ็บอีกกี่ครั้งก็ไม่เคยจำ บอบช้ำมาเท่าไร
ไม่เคยเรียนรู้สักที
กี่ครั้ง ที่ฉันฝังชีวิตไว้ตรงนี้
เจ็บแล้วช่วยจำสักที ได้ไหม

ไม่เคยจะจำ ไม่เคยจะจำหัวใจ
ต้องบอบช้ำเท่าไร บอบช้ำเท่าไร
ไม่เคยจะจำ ไม่เคยจะจำหัวใจ
ต้องบอบช้ำเท่าไร บอบช้ำเท่าไร

(ซ้ำ * , ** , **)

กี่ครั้งก็ไม่เคยจำ บอบช้ำมาเท่าไร
กี่ครั้งก็ไม่เคยจำ หัวใจ
เจ็บแล้วช่วยจำสักทีเถอะ
เจ็บแล้วช่วยจำสักที
เจ็บแล้วช่วยจำสักที
App Downlaod IOS App Downlaod Android