DJ
song:
artist:
VIDEOS
เศษ - Jetset'er
Feb 12, 2019 | ดู 280 ครั้ง

จิตใจคนเรานั้นมันก็แปลก ชอบอะไรที่ไม่ควร
ความรักของฉันนั้นก็ยิ่งแปลก แปลกที่ไปรักใครที่ไม่ควรรัก
เขาไม่แคร์ ไม่แม้จะสนใจคนอย่างเรา
ห่วงใยตามเขาเป็นเงา ทั้งรู้เขาไม่เอา ไม่เป็นไร

เป็นได้เพียงคนที่มีไว้ก็ดี แต่วันใดที่ไม่มีก็ได้
เป็นได้แค่เศษของอารมณ์เธอ ตอนไม่เหลือใคร
ทำได้เพียงให้เธอนั้นรู้สึกดี แต่จะหวังให้เธอรักคงไม่ได้
เก็บเอาไว้ความปวดร้าว ก่อนแสดงว่าฉันไม่เป็นไร ขอแค่ได้รักเธอ

ผิดไหม ไม่สน ฉันขอเป็นคนหนึ่ง แค่คิดถึงฉันตอนเธอไม่มีใครเลย
ฉันขอแค่เสี้ยวหนึ่ง ไม่ต้องรับ ไม่ต้องรู้สึกใดใด

ไม่ต้องแคร์ ไม่ต้องมาสนใจคนอย่างเรา

ห่วงใยตามเขาเป็นเงา ทั้งรู้เขาไม่เอา ไม่สนใจ

เป็นได้เพียงคนที่มีไว้ก็ดี แต่วันใดไม่มีก็ได้
เป็นได้แค่เศษของอารมณ์เธอ ตอนไม่เหลือใคร
ทำได้เพียงให้เธอนั้นรู้สึกดี แต่จะหวังให้เธอรักคงไม่ได้
เก็บเอาไว้ความปวดร้าว ก่อนแสดงว่าฉันไม่เป็นไร ขอแค่ได้รักเธอ

เป็นได้เพียงคนที่มีไว้ก็ดี แต่วันใดไม่มีก็ได้
เป็นได้แค่เศษของอารมณ์เธอ ตอนไม่เหลือใคร
ทำได้เพียงให้เธอนั้นรู้สึกดี แต่จะหวังให้เธอรักคงไม่ได้
เก็บเอาไว้ความปวดร้าว ก่อนแสดงว่าฉันไม่เป็นไร ขอแค่ได้รักเธอ


  1. ทิ้งแต่เก็บ / OST. ฮาวทูทิ้ง...ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / THE TOYS

App Downlaod IOS App Downlaod Android