DJ
song:
artist:
VIDEOS
กา กา กา [MV] - Palmy
Dec 13, 2011 | ดู 4,007 ครั้ง

จะมัวกังวลกันไปทำไม ปล่อยใจลอยไปให้สุขสบาย

ลืมความวุ่นวาย ไปอยู่กับแร้งอยู่กับกา

ก็อยู่คนเดียวให้มันสบาย ไม่รู้ไม่ชี้ไม่คิดไม่แคร์อะไร

มาคล้องแขนโยกย้าย กระโดดออกมา ออกมา เต้นกันมาทำอะไรให้มันร่าเริง มาทำชีวิตให้มีชีวา

ยืดแขนยืดขา มาเต้นแร้งเต้นกา

มาเลย บรรเลง ละเลง ไปด้วยกัน

ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากมาย

Coz when you said goodbye

มันอยากตะโกนออกไปว่า กา กา กา กา กาHe He He He He

Ha Ha Ha Ha Ha

กา กา กา กา กา กากา ก้า กา ก้า กา ก่า กา ก้า กา ก่า กา

ออกมาเต้นแร้ง ออกมาเต้นกา ออกมา

กา ก้า กา ก้า กา ก่า กา ก้า กา ก่า กา

ออกมาเต้นแร้ง ออกมาเต้นกา ออกมากา กา กา กา กา

He He He He He

Ha Ha Ha Ha Haก็อยู่อย่างนี้โดยไม่มีเขา ก็อย่าไปเหงาทำใจให้ว่าง

In to the sky ไปอยู่กับแร้ง อยู่กับกา

ก็อยู่คนเดียวให้มันสบาย ไม่รู้ไม่ชี้ไม่คิดไม่แคร์อะไร

มาคล้องแขนโยกย้าย กระโดดออกมา ออกมาเต้นกันมาทำอะไรให้มันร่าเริง มาทำชีวิตให้มีชีวา

ยืดแขนยืดขา มาเต้นแร้งเต้นกา

ยุกยิกยึกยักย๊อกแย๊กยึกยือ กุ๊กกิ๊กดุ๊กดิ๊กกระดุ๊กกระดึ๊กดือ

บ้า บ้า บ้า บ้า บ้า บ้า บ้า บ้า

มันอยากตะโกนออกไปว่า กา กา กา กา กาHe He He He He

Ha Ha Ha Ha Ha

กา กา กา กา กา กากา ก้า กา ก้า กา ก่า กา ก้า กา ก่า กา

ออกมาเต้นแร้ง ออกมาเต้นกา ออกมา

กา ก้า กา ก้า กา ก่า กา ก้า กา ก่า กา

ออกมาเต้นแร้ง ออกมาเต้นกา ออกมากา กา กา กา กา

He He He He He

Ha Ha Ha Ha Ha

กา กา กา กา กา กากา กา กา กา กา

He He He He He

Ha Ha Ha Ha Ha

กา กา กา กา กา กา
App Downlaod IOS App Downlaod Android