DJ
song:
artist:
VIDEOS
ปรากฏการณ์ [MV] - โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
Jan 17, 2017 | ดู 13,328 ครั้ง

Music: Saksit Vejsupaporn
Lyric: Po Posayanukul
Producer: Charles Fisher

หนึ่งลมแผ่วเบาเพิ่งพัดไป หนึ่งไอละอองหยาดฝนนั้นเพิ่งซา
น้ำค้างกำลังกลับ ได้เห็นพระจันทร๋ดวงเดิมเริ่มหลับตา
นี่คือเวลาเช้า

เป็นปรากฏการณ์ที่งดงาม ที่ธรรมชาติจัดวางไว้ให้เป็น
ซับซ้อนและง่ายดาย แต่รู้ชัดเจนเกินใครจะกะเกณท์
ให้เกิดขึ้นสักครั้ง

ไม่ต่างจากฉัน ทุกคราวที่ใกล้เธอ สิ่งนี้ก็เป็นปรากฎการณ์

นั่นคือคำว่า รักที่เกิดขึ้นในใจ ที่ก้องดังมาจากข้างใน
จากครั้งที่เราผูกพัน เกิดขึ้นช้าช้า แต่มันจะนานเท่านาน
ที่ฉันมีเธออย่างนี้ ไม่ว่าวันนี้หรือวันต่อไป
ไม่มีเหตุผลไม่ต้องตามไป เสาะหาว่าทำไม
เป็นปรากฏการณ์

หนึ่งความสัตย์จริงจากหัวใจ ที่ธรรมชาติจัดวางไว้ให้เป็น
ซับซ้อนและง่ายดาย แต่รู้ชัดเจนไม่เคยต้องกะเกณฑ์
มันเกิดขี้นทั้งใจ

เธอได้ยินไหม ทุกทีที่ใกล้กัน กับฉันมันเป็นปรากฎการณ์

นั่นคือคำว่า รักที่เกิดขึ้นในใจ ที่ก้องดังมาจากข้างใน
จากครั้งที่เราผูกพัน เกิดขึ้นช้าช้า แต่มันจะนานเท่านาน
ที่ฉันมีเธออย่างนี้ ไม่ว่าวันนี้หรือวันต่อไป
ไม่มีเหตุผลไม่ต้องตามไป เสาะหาว่าทำไม
เป็นปรากฏการณ์ oh hmm

เธอรู้สีกใช่ไหม hmm ว่าสิ่งที่มีด้วยกันวันนี้มีความหมาย

นั่นคือคำว่า รักที่เกิดขึ้นในใจ ที่ก้องดังมาจากข้างใน
จากครั้งที่เราผูกพัน เกิดขึ้นช้าช้า แต่มันจะนานเท่านาน
ที่ฉันมีเธออย่างนี้ ไม่ว่าวันนี้หรือวันต่อไป
ไม่ต้องไปคิด มากมาย ไปเสาะหาว่าทำไม

มันเป็นปรากฏการณ์
เป็นปรากฏการณ์
เป็นปรากฏการณ์
App Downlaod IOS App Downlaod Android