DJ
song:
artist:
NEWS
Sep 23, 2019 | ดู 4,289 ครั้ง

ดีเดย์! 1 ม.ค. 63 ห้างสรรพสินค้า-ร้านค้า 'งดแจกถุงพลาสติก'

รู้หรือไม่? ในประเทศไทยมีคนสร้างขยะถึง 1.1 กิโลกรัม/วัน จากสถิติปริมาณขยะในประเทศไทยปี 2561 ขยะมูลฝอย มีปริมาณ 27.8 ล้านตัน ขยะพลาสติกจากขยะมูลฝอยทั้งหมด มีถึง 1.5 ล้านตัน เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นในประเทศไทย บรรดาห้างสรรพค้า ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงประชาชนหมู่มากจึงหันมาใช้ "ถุงผ้า" แทน "ถุงพลาสติก" กันมากขึ้น หลายร้านค้ามีการแจ้งประกาศงดแจกถุงพลาสติกในบางวัน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก

โดยในวันที่ 1 มกราคม 2562 ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในเครือบริษัทใหญ่ทั้ง 43 ภาคี โดยขอความร่วมมืองดแจกและจำหน่ายถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง แต่ยังยกเว้นพวกถุงร้อนที่ต้องใส่อาหาร

กำหนด เลิกใช้พลาสติก แต่ละประเภทในไทย

ปี 2562

1. พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
2. ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ่ (Oxo)
3. ไมโครบีทจากพลาสติก

ปี 2565

1. ถุงพลาสติกหูหิ้ว
2. กล่องโฟมบรรจุอาหาร
3. แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว)
4. หลอดพลาสติก

ปี 2570

มีเป้าหมายนำขยะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับเข้ามาใช้ประโยชน์ทั้ง 100%
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม