DJ
song:
artist:
NEWS
Jul 17, 2019 | ดู 461 ครั้ง

เด็กไทยเก่ง! คว้า 1 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง จากเวทีแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกที่อิสราเอล

ปรบมือกันให้ดังๆ มอบให้เด็กเก่งของประเทศไทยที่เป็นตัวแทนไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล โดยในการแข่งขันครั้งนี้สามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ได้มาครองได้สำเร็จ จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 78 ประเทศ ดังนี้

1. นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง 
2. นายพัสกร โพธานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน 
3. นายปัณณธร ปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน 
4. นายสิริพงษ์ ฉายานพรัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน 
5. นายญาณภัทร พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
 
คณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย รศ.ดร.กิตติวิทย์  มาแทน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีม  ดร.ธารา  เฉลิมทรงศักดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รองหัวหน้าทีม  ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์  ธนสิทธิโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และ นายกฤษชพล  ทิวพุดซา สสวท.ผู้จัดการทีม
 
การสอบภาคทฤษฎีมีข้อสอบทั้งหมด 3 ข้อ เวลาสอบ 5 ชั่วโมงและการสอบภาคปฏิบัติมีข้อสอบ 2 ข้อ ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ซึ่งนักเรียนต้องใช้ทักษะปฏิบัติการประกอบกับทฤษฎีในการแก้ปัญหาข้อสอบทั้ง 2 ข้อ  การแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 360 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 151 คน อาจารย์ผู้สังเกตการณ์ 75 คน  รวมเข้าแข่งขันจาก 78 ประเทศ/เขตการปกครอง
 
นักเรียนที่ทำคะแนนรวมสูงสุดคือ Xiangkai Sun จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนที่ทำคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุดคือ Xiangkai Sun จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนที่ทำคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุดคือ Yifan Sun จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

ที่มา สยามรัฐOlympic ipst
.:: ข่าวอื่นๆ

App Downlaod IOS App Downlaod Android