DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HitZ Cinema เอาใจคอหนังแอ็กชั่น-ผจญภัย พาไปชมภาพยนตร์ 'Robin Hood - พยัคฆ์ร้ายโรบินฮู้ด' ก่อนใครในรอบพิเศษ

.:: กติกา ::.

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.hitz955.com เพื่อรักษาสิทธิ์กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น)

2. ร่วมสนุกเพียงตอบคำถามว่า "หากคุณมีกองกำลังเป็นของตัวเอง อยากให้แต่งชุดแบบไหน"

3. ผู้ที่ตอบคำถามถูกใจทีมงานมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ "Robin Hood - พยัคฆ์ร้ายโรบินฮู้ด" วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท-เอกมัย จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

4. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 พฤศจิกกายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 19 พฤศจิกกายน 2561

6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

7. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล
.....หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที
.....หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม