DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
โอกาสสุดท้ายสำหรับชาว HITZ 955 ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต "Tor Saksit Today Live" 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ!

.:: กติกา ::.

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง www.hitz955.com พร้อมให้เหตุผล "คุณชอบเพลงไหนของโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเหตุใด"

 2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้มากกว่า 1 ครั้ง

 3. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562

 4. ดีเจจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อคัดเลือกผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล รวมทั้งหมด 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ

 5. ประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รางวัลทางหน้าเว็บกิจกรรมนี้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

 6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้และสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

 7. ผู้ได้รับรางวัลและเพื่อนผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองตามรายละเอียดที่บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัด ได้แจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี

 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดกำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

 9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บกิจกรรมนี้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 10. หากทางเราตรวจสอบพบว่ามีการนำของรางวัลที่ได้ไปจำหน่ายหรือขายต่อ ทางเราจะตัดสิทธิ์ท่านในการร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปของทางรายการทันทีและทางเราจะทำการยกเลิกบัตรคอนเสิร์ตที่ท่านได้รับทันทีทำให้ไม่สามารถเข้าชมการแสดงได้

 11. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการหรือ บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

 12. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัด และบริษัทในเครือ

 13. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าApp Downlaod IOS App Downlaod Android