DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
Overcoat Music Festival 2018

.:: กติกา ::.

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.hitz955.com เพื่อรักษาสิทธิ์กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น) ในกรณีที่ร่วมสนุกโพสต์ภาพผ่านเว็บไซต์

2. ร่วมสนุกด้วยการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook : HITZ 955 ว่า "อยากฟังเพลงไหนของศิลปินที่มาร่วมงานมากที่สุด และเพราะอะไรคุณถึงควรจะเป็นผู้ที่ได้รางวัลนี้!" ความคิดเห็นไหนถูกใจทีมงานมากที่สุด รับบัตรเข้างานไปเลย

3. ลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ต OVERCOAT MUSIC FESTIVAL 2018 ปีที่ 9 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ Jollyland Starlight Amphitheater เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 4 ใบ

4. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤศจิกายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

7. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ
App Downlaod IOS App Downlaod Android