DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HITZ 955 ท้าคนหูดี ทายเสียงปริศนา 'HITZ Mystery Sound เสียงไรอ่ะ' ลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ "โซล-โตเกียว-โอซาก้า"

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามการร่วมสนุกกับกิจกรรม “HITZ Mystery Sound เสียงไรอ่ะ” เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในเส้นทาง “โซล-โตเกียว-โอซาก้า” จากสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Line Official Account: @BECTERORADIO เพียงพิมพ์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อายุ และเลือกเส้นทางการบินของสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ที่อยากไประหว่าง “โซล-โตเกียว-โอซาก้า” พร้อมบอกเหตุผลที่คุณอยากไปเที่ยวในเส้นทางนี้ ทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีที่มีเหตุผลโดนใจ ให้มาเล่นเกมส์ทายเสียงปริศนาหน้าไมค์กับดีเจ หากตอบคำถามได้ถูกต้อง จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ในเส้นทางที่สามารถเลือกได้เอง จำนวน 2 ที่นั่ง

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้

4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 30 สิงหาคม – 28 กันยายน 25615. ของรางวัลคือตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด จากสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำนวน 2 ที่นั่ง

โดยสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางได้ดังนี้
• เส้นทางดอนเมือง – โซล
• เส้นทางดอนเมือง – โตเกียว
• เส้นทางดอนเมือง – โอซาก้า

6. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเส้นทางการบินได้ในทุกกรณี

7. ของรางวัลไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และค่า add-ons อื่นๆ (ค่าโหลดสัมภาระ, ค่าอาหาร, ค่าเลือกที่นั่ง, ประกัน, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ผู้ได้รับรางวัลต้องดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

8. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น9.ของรางวัลมีเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเอกสารจากสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์

10. ของรางวัลมีอายุการใช้งานภายใน 6 เดือน โดยผู้โชคดีต้องเดินทางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น หากครบกำหนดแล้วยังมิได้ใช้สิทธิ์ จะถือเป็นโมฆะ

11. ของรางวัลไม่สามารถใช้เดินทางได้ในบางช่วงเวลา ตามข้อกำหนดของสายการบิน ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถตรวจสอบวันเดินทางได้กับทางสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์

12. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนของรางวัลได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

13. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง

14. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

15. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

16. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ
App Downlaod IOS App Downlaod Android