DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
ร่วมสนุกลุ้นบัตรไปร่วมสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจกับ '2019 LAY TOUR GRAND LINE in BANGKOK'

.:: ผู้โชคดี ::.

1. รุ่งทิวา เขี้ยวแก้ว
2. ธนิยา สุวรรณมาลัย
3. มุทิตา โฉมฉาย
4. Jariya Det-in
5. ธนิดา แก้วเนตร

หมายเหตุ : ผู้โชคดีสามารถมารับบัตรของรางวัลด้วยตนเองหรือทำการมอบอำนาจให้ตัวแทนมารับบัตรของรางวัลได้ที่บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียดการเดินทางสามารถดูได้ที่นี่ http://www.becteroradio.com/contact

โดยผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับบัตรของรางวัล
หรือหากจะให้ตัวแทนมารับบัตรของรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โชคดีและผู้ที่เป็นตัวแทน
มาเป็นหลักฐานในการรับบัตรของรางวัล
App Downlaod IOS App Downlaod Android