DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HITZ 955 ร่วมกับ ลีโอ รวมกันมันส์กว่า เต็มใจ! จัดเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ให้คุณแบบยกแก๊งค์! ใน… HITZ Surprise Party

.:: กติกา ::.

กิจกรรม HITZ Surprise Party

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Line Official Account: @BecTeroRadio เพียงเลือกว่าอยากไปเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้กับศิลปินไหน? เนื่องในโอกาสอะไร? พร้อม พิมพ์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศํพท์ และอายุ
 2. คุณสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้
 3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-27 พฤศจิกายน 2561
 4. ทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีที่มีเหตุผลโดนใจและทำตามกติกาถูกต้องครบถ้วน ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อร่วมกิจกรรม จำนวนปาร์ตี้ละ 20 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ปาร์ตี้ดีต่อใจ – วง Mild ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
 • ปาร์ตี้สายสตรอง -วง MEAN ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 • ปาร์ตี้อยู่ดีๆก็... – WONDERFRAME ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ ศิลปินและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 7,15,27 พฤศจิกายน 2561 ผ่านทาง WWW.HITZ955.COM โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
 1. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 2. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง
  อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 2. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

กิจกรรม HITZ HIP HOP PARTY

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมงาน "HITZ HIP HOP PARTY" สามารถร่วมสนุกผ่าน HITZ 955 โดยทันทีที่ดีเจเรียกสายทางเบอร์ 02-269-0040
  ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโทรเข้ามาเพื่อลุ้นรับบัตร "HITZ HIP HOP PARTY" โดยจะเปิดรับสายวันละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ แจกวันละ 3 รางวัล ทั้งหมด 66 รางวัล รางวัลละ 4 ใบ
 2. ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ต ทีมงานจะติดต่อแจ้งการมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง
 4. ผู้ที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตจะต้องมารับบัตรคอนเสิร์ตด้วยตนเองในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 20.30 น. ณ จุดลงทะเบียนของ HITZ 955 โดยทีมจะติดต่อกลับแจ้งรายละเอียดการรับบัตรให้ทราบอีกครั้ง
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ขออนุญาตตัดสิทธิ์การเข้าร่วมงานในทุกกรณี โดยต้องแสดงบัตรประจำตัว ตัวจริงก่อนเข้างาน
 6. ผู้ที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อต่อ 1 รางวัล ต่อ 4 ที่นั่งเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในวันลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ต
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
 8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
 10. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ
 11. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
App Downlaod IOS App Downlaod Android