DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HITZ FIT FUN FIRM

.:: กติกา ::.

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับ NESCAFÉ Americano จำนวน 400 รางวัล สามารถร่วมสนุกง่ายๆ เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้
 • ติดตามชมวีดีโอการออกกำลังกายและลงทะเบียนลุ้นรับ NESCAFÉ Americano ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 น. ทาง Facebook : HITZ 955 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ ซึ่งจะโพสต์อยู่ในแคปชั่นของคลิปวีดีโอ
 • ผู้ที่ลงทะเบียน 20 ท่านแรกในแต่ละวัน จะได้รับ NESCAFÉ Americano โดยทีมงานจะจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียน
 • ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. – 5 มิ.ย. 63 โดยจะแจกทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 20 ท่าน ทั้งหมด 20 วัน รวมทั้งหมด 400 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
 • รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศผ่านทาง HITZ955.COM
 • ของรางวัลที่ผู้โชคดีจะได้รับ 1 ชุด จะประกอบไปด้วย
  - เนสกาแฟ อเมริกาโน่ สูตรไม่มีน้ำตาล จำนวน 9 ซอง
  - เนสกาแฟ อเมริกาโน่ สูตรออริจินอล จำนวน 8 ซอง
  - เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู สูตรไม่มีน้ำตาลทราย จำนวน 9 ซอง
 1. ผู้ที่ได้รับของรางวัลมีสิทธิ์ได้รับ 1 รางวัลต่อ 1 ชื่อตามบัตรประชาชนเท่านั้นตลอดระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 2. การลงทะเบียนและการคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท The Secret Farm Co., Ltd โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 3. ของรางวัลจะจัดส่งไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วันทำการ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ โดยการจัดส่งของรางวัลอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท The Secret Farm Co., Ltd
 4. เงื่อนไขของรางวัลเป็นไปตามที่ผู้สนับสนุนของรางวัลเป็นผู้กำหนด บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัลอันเกิดจากผู้สนับสนุน
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ หากมีกรณีพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 6. บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด จะทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยมาตรการการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลอันเกิดจากปัญหาของระบบเทคนิคหรือการกระทำของบุคคลที่สาม
 7. กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จึงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 8. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือปฏิบัติผิดกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันทีหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
 9. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

NESCAFÉ Americano หอม เข้ม ชงง่าย ละลายได้ในน้ำเย็น
ขอแนะนำ สูตรไม่มีน้ำตาล เข้ม ไม่หวาน แค่ 5 แคล
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม