DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HITZ BIG BOOM

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามการร่วมสนุกกิจกรรม "HITZ BIG BOOM" เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัลตามมูลค่าที่เลือกได้เอง โดยแจกทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 8 รางวัล รวมทั้งหมด 112 รางวัล

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่าน Line Official Account : @BECTERORADIO เพียงพิมพ์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อายุ และบอกเหตุผลว่า "ทำไมคุณถึงอยากเล่นกิจกรรม HITZ BIG BOOM" คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน 8 คน/วัน ที่ทำตามกติกาได้ถูกต้องครบถ้วนและมีเหตุผลโดนใจ เพื่อติดต่อกลับมาให้เล่นกิจกรรมหน้าไมค์ โดยผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกต้องฟังเสียงจำนวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง พอใจที่จำนวนตัวเลขเท่าไร ให้พูดว่า "HITZ BIG BOOM" เพื่อหยุดเวลาก่อนที่จะได้ยินเสียงระเบิดดัง แล้วรับบัตรกำนัลตามมูลค่าที่คุณหยุดเวลาไว้ โดยหากได้ยินเสียงระเบิดก่อน จะถือว่าไม่ได้รับบัตรกำนัล

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้

4. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562 และเริ่มเล่นกิจกรรมหน้าไมค์ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 พฤษภาคม 2562

5. ผู้โชคดีที่ได้เล่นกิจกรรมหน้าไมค์ จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ทันที จำนวน 2 ที่นั่ง จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์

6.ของรางวัลคือบัตรกำนัลตามมูลค่าที่คุณหยุดเวลาไว้ระหว่างเล่นกิจกรรมทาง HITZ 955

7. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมสนุกตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับสิทธิ์ร่วมสนุกหน้าไมค์ถือเป็นสิทธิ์ของ HITZ 955 และบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด เท่านั้น

9. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ในวันที่มาติดต่อรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่

10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท บีอีซี -เทโร เรดิโอ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

11. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

12. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ

13. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
App Downlaod IOS App Downlaod Android