DJ
song:
artist:
HITZ 955 EVENT
HITZ 955 เปิดมอลล์ท้ามันส์กับศิลปินป๊อป ปาล์มมี่, ทอม อิศรา และ MEAN ใน HITZ Concert #ปมทม

.:: กติกา ::.


1. ผู้สนใจเข้าร่วมงาน “HITZ Concert #ปมทม” สามารถร่วมสนุกลุ้นรับบัตรเข้างานได้ 3 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 : ร่วมสนุกผ่าน HITZ 955
- ทันทีที่ดีเจเรียกสายทางเบอร์ 02-269-0040 ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโทรเข้ามาเพื่อลุ้นรับบัตร “HITZ Concert #ปมทม” ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ทั้งหมด 200 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
- ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 2-27 กันยายน 2562

วิธีที่ 2 : ลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account
- ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรผ่านช่องทาง LINE Official Account : @BECTERORADIOเพียงพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร และอายุ พร้อมเลือกภาพของศิลปินที่คุณอยากมาชมในงาน และบอกเหตุผลที่อยากมาชม
- คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีเหตุผลโดนใจทีมงาน จำนวนทั้งหมด 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
- ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กันยายน 2562
- รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในวันที่ 24 กันยายน 2562

วิธีที่ 3 : ร่วมสนุกผ่าน Facebook Fanpage : HITZ 955
• ร่วมสนุกผ่าน Faceook Fanpage ของ HITZ 955 เพียง Share และ Comment แสดงความคิดเห็น ความเห็นไหนโดนใจทีมงานมากที่สุด มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต จำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวนทั้งหมด 10 รางวัล
o ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 256
o รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในวันที่ 16 กันยายน 2562
• ร่วมสนุกผ่าน Facebook Live ของ HITZ 955 ติดตามการ Live ของดีเจที่ https://www.facebook.com/HITZ955 เพียง Share และ Comment แสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ดีเจตั้งคำถาม ความเห็นไหนโดนใจทีมงานมากที่สุด มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต จำนวนท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 20 รางวัล

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ทุกช่องทางการร่วมสนุก หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีมากกว่า 1 ช่องทาง ทางคณะกรรมการจะขอตัดสิทธิ์ให้เลือกรับรางวัลจาก 1 ช่องทางเท่านั้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อต่อ 1 รางวัล ต่อ 2 ที่นั่งเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในวันลงทะเบียนรับบัตรคอนเสิร์ต

3. ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ต ทางทีมงานจะติดต่อแจ้งการมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง

4. ผู้ที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตจะต้องมาแสดงตัวรับสิทธิ์ด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ จุดลงทะเบียนของ HITZ 955 โดยทีมงานจะติดต่อกลับแจ้งรายละเอียดการรับบัตรให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ

6. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

8. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ

9. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนับสนุนโดย
App Downlaod IOS App Downlaod Android